Quy hoạch 1/2000 là gì? Khái niệm mới nhất 2019

0
2165
Quy hoạch 1/2000

 Quy hoạch 1/2000 là gì là thắc mắc của rất nhiều người. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thì càng cần phải biết rõ về khái niệm này.

Quy hoạch 1/2000 là gì?

Quy hoạch 1/2000 là quy hoạch chi tiết tỷ lệ trong xây dựng đô thị nói chung. Theo khoản 2 Điều 11 và Điều 24 của Luật xây dựng có quy định quy hoạch theo tỷ lệ 1/2000 là nền tảng cơ sở cho việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ 1/500.  Đây cũng chính là cơ sở để các cơ quan chức năng căn cứ để cấp giấy phép xây dựng cho một công trình. Các quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết theo tỷ lệ 1/500 bắt buộc phải phù hợp và thống nhất với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo tỷ lệ 1/2000. Quy hoạch 1/2000  phải phù hợp với quy hoạch đô thị chung do chính quyền địa phương quy định bằng văn bản.

Người lập Quy hoạch 1/2000 được xác định là chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý của địa phương tùy vào tính chất, mục đích của công trình.

Quy hoạch 1/2000 gồm những gì?

Bản vẽ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 thường được thể hiện trên khổ giấy A0 hoặc A1. Quy hoạch 1/2000 bao gồm tất cả nội dung sau:

  Các bản đồ không gian

  Các bản đồ cảnh quan kiến trúc

  Bản đồ mặt bằng,

  Quy hoạch giao  thông

  Quy hoạch cơ sở hạ tầng (điện, kỹ thuật)

Nói cách khác, trên khổ giấy A0, A1 thể hiện các quy hoạch chi tiết nhất để từ đó bước tiếp theo là triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên chi tiết ở đây là chi tiết các ô đất, các thông số liên quan chứ không đi vào thiết kế kiến trúc chi tiết. Cần phân biệt Quy hoạch 1/2000 và Quy hoạch 1/500 không phải sự khác nhau về mặt tỷ lệ mà nó là 2 giai đoạn khác nhau trong quy hoạch công trình xây dựng đô thị. 

 Quy hoạch 1/2000 nhằm mục đích gì?

Quy hoạch 1/2000 là đồ án quy hoạch chi tiết. Quy hoạch này được lập ra nhằm mục đích định hướng quy hoạch cho một khu đô thị nhất định. Đó có thể là khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tái định cư, khu du lịch, khu bảo tồn các công trình lịch sử, các khu vui chơi giải trí… Nói cách khác, quy hoạch 1/2000 được lập ra để quản lý quy hoạch cho một khu vực rộng lớn trong đô thị, thể hiện mạng lưới đường và quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch 1/2000 thể hiện rõ được các ô phố, diện tích của các ô, mật độ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kiến trúc, hệ số sự dụng đất, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu của công trình, các khoảng lùi của công trình. Quy hoạch 1/2000 chỉ mang tính định hướng chung nên chưa thể thể hiện chính xác thiết kế của các công trình kiến trong bản đồ quy hoạch.

Quy hoạch 1/2000 sẽ thể hiện nội dung quy hoạch tổng thể chung về không gian và kiến trúc. Quy hoạch này là để giúp các cơ quan chức năng quản lý xây dựng theo định hướng quy hoạch của địa phương. Quy hoạch 1/2000 mang tính đóng góp tổng thể chứ không đi vào thiết kế chi tiết.

Trong mỗi khu đô thị thường có nhiều dự án khác nhau với nhiều công trình như siêu thị, bệnh viện, trường học, khách sạn, chợ…. Mỗi công trình này thường có chủ đầu tư khác nhau và thường tiến hành xây dựng vào những thời điểm khác nhau, nguồn vốn khác nhau. Vì vậy quy hoạch 1/2000 sẽ chỉ ra những ô đất nào dành cho dành cho các dự án đó, tiêu chí xây dựng, các đường giới hạn xây dựng, độ cao quy định. Sau đó các nhà thấu sẽ căn cứ vào Quy hoạch 1/2000 này để tiến hành lên thiết kế, lập dự án theo quy định.

Với các dự án đầu tư cho khu chung cư bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng, các công trình công cộng đồng nhất thì cần phải lập Quy hoạch 1/2000 với những tiêu chí được không chế nhất định. Các cơ quan quản lý đủ điều kiện sẽ sử dụng Quy hoạch 1/2000 để quản lý xây dựng.

[fc id=’1′ align=’center’][/fc]

5/5 - (2 bình chọn)