Những khoản thuế cá nhân phải nộp khi cho thuê nhà đất

0
126

Cho thuê nhà mang lại cho gia chủ một nguồn thu nhất định. Khoản thu này có thể nhỏ nhưng cũng có thể rất lớn. Đặc biệt với những căn nhà ở vị trí đắc địa hoặc ở thành phố lớn thì giá thuê nhà rất cao. Gia chủ sau khi cho thuê nhà cần phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên không phải ai mới cho thuê nhà lần đầu đều biết các khoản này và mức thu được tính như thế nào và những trường hợp nào được miễn nộp thuế. Dưới đây là những khoản thuế mà chủ nhà cho thuê phải nộp theo quy định của Pháp luật.

Đối tượng nộp thuế

Theo quy định được nêu tại Điều 4, Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê hàng năm thu được từ 100 triệu đồng trở lên thuộc đối tượng phải khai, nộp thế theo thông báo của cơ quan thuế. Đối với các cá nhân, hộ gia đình có tài sản cho thuê mà tổng tiền thuê dưới 100 triệu 1 năm hoặc số tiền cho thuê hàng tháng dưới 8,4 triệu đồng thì không phải khai, nộp thuế hay nhận được hóa đơn thuế từ cơ quan Nhà nước.

Các loại thuế phải nộp

Nếu bạn thuộc đối tượng phải nộp thuế khi cho thuê nhà đất thì dưới đây là 3 loại thuế bạnbắt buộc phải đóng:

–          Thuế thu nhập cá nhân.

–          Thuế giá trị gia tăng.

–          Lệ phí môn bài.

Căn cứ  và cách tính thuế

  • Thuế Thu nhập cá nhân và thuế GTGT:

Căn cứ tính thuế bao gồm doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu Cách tính thuế

-Thuế GTGT: gồm thuế của số tiền bên thuê trả theo từng kỳ và các khoản thu khác không bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận.

-Thuế TNCN: gồm thuế của số tiền bên thuê trả theo từng kỳ và các khoản thu khác không bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận.

 

Tỷ lệ thuế: 5%

 

 

Tỷ lệ thuế: 5%

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%

  • Lệ phí môn bài:

Doanh thu (triệu đồng/năm)

Lệ phí (đồng)

100 – 300

300.000

300 – 500

500.000

Trên 500

1.000.000

 Với lệ phí môn bài, nếu doanh thu từ việc cho thuê nhà phát sinh vào 6 tháng đầu năm thì phải đóng thuế cả năm. Nếu doanh thu từ việc cho thuê nhà phát sinh vào 6 tháng cuối năm (tính từ 01/07) thì phải đóng thuế nửa năm.

Như vậy số tiền phải nộp = lệ phí môn bài + (Doanh thu x 10%)

Kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê nhà chính là thời điểm để tính doanh thu tính thuế và bạn bắt đầu phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Nắm được các loại thuế và cách tính sẽ giúp cho bạn chủ động được các khoản tiền phải đóng và kiểm soát được việc đóng thuế của bản thân. Ngoài ra bạn còn giám sát được hoạt động thu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cơ quan Nhà nước có đúng trình tự cũng như đúng mức thu hay không để phản ánh kịp thời.